Spink Comhaltas

Gaeilge

Fáilte chuig suíomh idirlíon CCÉ an Spinc Co. Laoise!

Bíonn nasc áirithe idir an chraobh seo agus an teanga. Creideann muid go bhfuil an Ghaeilge cuid tábhachtach d’ár gcultúr, d’ár bhféiniúlacht agus d’ár dtíre. Gheobhaidh tú líosta thíos don eachtraí Gaeilge a mbheidh ar súil i mbliana, chomh maith le cur síos ar an gCómhartas Cómhrá Gaeilge. Freisin, tá dreas den suíomh idirlíon luachmhar. Tugann an líosta seo cabhair duit chun an teanga a fhoghlaim, cé nach mbíonn ach cúpla focal i gceist agat!

Sa chraobh seo, creideann muid gan amhras go bhfuil an Ghaeilge teanga beomhar, agus is rud íontach tábhachtach í d’ár gcultúir agus d’ár n-aitheantas mar Éireannaigh. Mar sin, bíonn eachtraí Gaeilge ar súil i rith na bliana againn.

Bíonn ceolchoirm sa labharlann áitiúla i Mainstir Laoise againn gach aon bliain. Bíonn an cheolchoirm seo ar súil i rith Seachtain na Gaeilge gach Márta. Oíche bríomhar ceolmhar a bhíonn i gceist againn agus bíonn ceol, amhráníocht agus fillíocht ann. Gach bliain, bíonn daoine ann ón ár muintir ceolmhar féin agus ón gceantar áitiúla freisin.

Bíonn traidisiúin láidir ag an gComórtas “Siansa” inár gCraobh freisin. Gach bliain, bíonn an comórtas seo eagraithe ag Gael Linn trí mheán na Gaeilge amháin le hurraíocht ón Raidió na Gaeltachta agus eagraíochtaí Gaeilge éagsúla. Bíonn rachmas íontach sa chómórtas seo ag daoine áírithe sa chraobh agus cuireann muid an comórtas chun cinn i gContae Laoise.

Freisin sna laetheanta atá thárt againn ghlac bailleanna don Chraobh Spinc páirt sa chomórtas Cómhrá Gaeilge ag an bhFleadh. Bhain muid an-taitneamh as seo. Is comórtas agallamh é Cómhrá Gaeilge. Tugann sé deis iontach do chainteoirí an teanga a labhairt agus dán, amhrán nó scéal a insint mar comórtas. Is ullmhúchán ceart é seo don Ardteist gan dabht.

“Bliain na Gaeilge” is ea 2018. Creideann muid ag CCÉ Spinc gur deis iontach í seo don teanga, cainteoirí agus díograiseoirí páírt a ghlacadh in eachtrachtaí faoin teanga, an tábhacht agus an luach a bhaineann léi. Tá muidne i gComhaltas an Spinc dóchasach faoin todhchaí na teanga. Bíonn fonn orainn an teanga a chur chun cinn i rith 2018, Bliain na Gaeilge, agus go bráth.

Useful Websites/Suiomh Úsáídeach:

Below are some useful links, that can help you join in the promotion of our language, brush up on your cupla focal, or even if you choose, learn the fantastic language that is Irish!